• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون شبکه و امنیت

    ردیف

    نام و نام خانوادگی

    شاخه عضویت

    سمت

    1

    مهران پوروهاب

    مشاور

    رئیس کمیسیون

    2

    محمد حسین محجوب

    مشاور

    دبیر کمیسیون

    3

    عرفان زیده سرایی

    مشاور

    عضو

    4

    آمنه بهره مند

    شرکت - مشاور

    عضو

    5

    افشین اسعیل زاد نماینده سجاد نبی پور

    شرکت - مشاور

    عضو

    6

    ابراهیم رنجبر

    مشاور

    عضو

    7

    امین عاشوری

    کارشناس

    عضو

    8

    سینا سید جودت

     مشاور

    عضو

     

     

     

    برنامه جلسات

     

    ساعت و روزهای جلسات کمیسیون :

      

    جلسه 1 : دوشنبه 96/11/23 ساعت 16/30 الی 18 

    جلسه 2 : دوشنبه 96/12/07 ساعت 16/30 الی 18 

    جلسه 3 : دوشنبه 96/12/21 ساعت 16/30 الی 18 - تشکیل نشد

    جلسه 3 : دوشنبه 97/02/03 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 4 : دوشنبه 97/02/17 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 5 : دوشنبه 97/02/31 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 6 : دوشنبه 97/03/28 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 7 : دوشنبه 97/04/11 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 8 : دوشنبه 97/04/25 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 9 : دوشنبه 97/05/08 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 10 : دوشنبه 97/05/22 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 11 : دوشنبه 97/06/05 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 12 : دوشنبه 97/06/19 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 13 : دوشنبه 97/07/02 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 14 : دوشنبه 97/07/16 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 15 : دوشنبه 97/07/30 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 16 : دوشنبه 97/08/14 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 17 : دوشنبه 97/08/28 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 18 : دوشنبه 97/09/12 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 19 : دوشنبه 97/09/26 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 20 : دوشنبه 97/10/10 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 21 : دوشنبه 97/10/24 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 22 : دوشنبه 97/11/08 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 23 : دوشنبه 97/12/13 ساعت 16/30 الی 18

     

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    هماهنگی با آپای گیلان برای حضور در سازمان ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ 16:30 تا 18:00
    هماهنگی با مهندس توکلی و استانداردسازی مراکز دولتی و ... ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ 16:30 تا 18:00
    انتخاب دبیر کمیسیون ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ 16:30 تا 18:00
    بررسی وضعیت کمیسیون شبکه و امنیت – انتخاب رئیس و دبیر کمیسیون شبکه و امنیت ( اولین جلسه دوره پنجم ... ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ 16:30 تا 18:00
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان