• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون فرهنگی - رفاهی


     

    ردیف

    نام و نام خانوادگی

    شاخه عضویت

    سمت

    1

    محمود رویت پور

    فروشگاه

    رئیس کمیسیون

    2

    مریم شالچیان

    مشاور

    دبیر کمیسیون

    3

    رضا شیرجهانی

    شرکت - فروشگاه

    عضو

    4

    حامد صابری

    شرکت

    عضو

    5

    کاوه متمادی

    شرکت - مشاور

    عضو

    6

    مجتبی اسداله زاده

    شرکت

    عضو

    7

    سعید عظیم دوست

    شرکت

    عضو

    8

    رضا رمضانپور

    مشاور- شرکت

    عضو

     
     
    برنامه جلسات

     

    ساعت و روزهای جلسات کمیسیون :

      

    جلسه 1 : سه شنبه 96/11/17 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 2 : دوشنبه 96/11/30 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 3 : سه شنبه 96/12/15 ساعت 16/30 الی 18

     

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    سبد خدمات رفاهی و تورهای نوروزی ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ 16:30 تا 18:00
    برنامه ریزی جهت روز مهندس ( 5 اسفند ) - بررسی کارت عضویت اعضای سازمان نصر ... ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ 16:30 تا 18:00
    تعیین رئیس و دبیر کمیسیون ( اولین جلسه دوره پنجم هیأت مدیره ) ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ 16:30 تا 18:00
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان