• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون نرم افزار


    ردیف

    نام و نام خانوادگی

    شاخه عضویت

    سمت

    1

    رضا ابراهیمی

    شرکت

    رئیس کمیسیون

    2

    عرفان زیده سرایی

    مشاور

    دبیر کمیسیون

    3

    رضا رمضان پور

    مشاور - شرکت

    عضو

    4

    حامد رضایی

    شرکت

    عضو

    5

    مینا نظام دوست

    شرکت

    عضو

    6

    نیما احمدی

    فروشگاه

    عضو

    7

    احمد عطاآفرین

    شرکت

    عضو

    8

    محمدحسین محجوب

    مشاور

    عضو

    9

    مهدی فلاح کرمی

    کارشناس

    عضو

     

    برنامه جلسات

     

    ساعت و روزهای جلسات کمیسیون :

      

    جلسه 1 : یکشنبه 96/11/15 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 2 : یکشنبه 96/12/06 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 3 : چهارشنبه 96/12/23 ساعت 17 الی 18

    جلسه 4 : یکشنبه 97/01/26 ساعت 17/30الی 18/30

    جلسه 5: یکشنبه 97/02/02 ساعت 17/30الی 18/30

    جلسه 6 : یکشنبه 97/02/16 ساعت 17/30الی 18/30

    جلسه 7 : یکشنبه 97/02/30 ساعت 17/30الی 18/30

    جلسه 8 : یکشنبه 97/03/13 ساعت 17/30الی 18/30

    جلسه 9 : یکشنبه 97/03/27 ساعت 17/30الی 18/30

    جلسه 10: یکشنبه 97/04/10 ساعت 17/30الی 18/30

    جلسه 11: یکشنبه 97/04/24 ساعت 17/30الی 18/30

    جلسه 12: یکشنبه 97/05/07 ساعت 17/30الی 18/30

    جلسه 13 : یکشنبه 97/05/21 ساعت 17/30الی 18/30

    جلسه 14 : یکشنبه 97/06/11 ساعت 17/30الی 18/30

    جلسه 15 : یکشنبه 97/06/25 ساعت 17/30الی 18/30

     

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    بدون دستورجلسه ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ 16:00 تا 17:00
    بررسی سیستم دبیرخانه و ادغام آن با سایت اصلی اطلاع ... ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ 17:30 تا 18:30
    بررسی نیازمندی‌های سایت جدید سازمان ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ 17:00 تا 18:30
    دومین جلسه کمیسیون نرم افزار دوره پنجم ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ 17:00 تا 18:30
    انتخاب رئیس و دبیر کمیسیون نرم افزار نصر گیلان ( دوره پنجم ) ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ 16:30 تا 18:00
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان