• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون کارشناسان و مشاوران

     کمیسیون کارشناسان و مشاوران   

     

    ردیف

    نام و نام خانوادگی

    شاخه عضویت

    سمت

    1

    مقداد ربیع زاده

    کارشناس

    رئیس کمیسیون

    2

    پویا نخجیرکان

    مشاور

    دبیر کمیسیون

    3

    مریم شالچیان

    مشاور

    عضو

    4

    سیدسینا میرنظامی

    فروشگاه

    عضو

    5

    امین عاشوری

    کارشناس

    عضو

    6

    رامین رجبی

    مشاور - فروشگاه

    عضو

    7

    محمد صداقتی

    مشاور

    عضو

     

     

    برنامه جلسات

     

    ساعت و روزهای جلسات کمیسیون  :

      

    جلسه 1 : شنبه 96/11/28 ساعت 16/30الی 18

    جلسه 2 : شنبه 96/12/12 ساعت 16/30 الی 18

     

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    دومین جلسه کمیسیون کارشناسان و مشاوران دوره پنجم ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ 16:30 تا 18:00
    انتخاب رئیس و دبیر کمیسیون ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ 16:30 تا 18:00
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان