• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون کارشناسان و مشاوران

     کمیسیون کارشناسان و مشاوران   

     

    ردیف

    نام و نام خانوادگی

    شاخه عضویت

    سمت

    1

    مقداد ربیع زاده

    کارشناس

    رئیس کمیسیون

    2

    پویا نخجیرکان

    مشاور

    دبیر کمیسیون

    3

    مریم شالچیان

    مشاور

    عضو

    4

    سیدسینا میرنظامی

    فروشگاه

    عضو

    5

    امین عاشوری

    کارشناس

    عضو

    6

    رامین رجبی

    مشاور - فروشگاه

    عضو

    7

    محمد صداقتی

    مشاور

    عضو

     

     

    برنامه جلسات

     

    ساعت و روزهای جلسات کمیسیون  :

      

    جلسه 1 : شنبه 96/11/28 ساعت 16/30الی 18

    جلسه 2 : شنبه 96/12/12 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 3 : شنبه 97/02/22 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 4 : شنبه 97/03/09 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 5 : شنبه 97/04/23 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 6 : شنبه 97/06/03 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 7 : شنبه 97/06/17 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 8 : شنبه 97/06/31 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 9 : شنبه 97/07/14 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 10 : شنبه 97/07/28 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 11 : شنبه 97/08/12 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 12 : شنبه 97/08/26 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 13 : شنبه 97/09/10 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 14 : شنبه 97/09/24 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 15 : شنبه 97/10/08 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 16 : شنبه 97/10/22 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 17 : شنبه 97/11/06 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 18 : شنبه 97/12/04 ساعت 16/30 الی 18

    جلسه 19 : شنبه 97/12/18 ساعت 16/30 الی 18

     

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    تهیه ساختار پیشنهادی امتیاز تشویقی ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ 16:30 تا 18:00
    پنجمین جلسه کمیسیون کارشناسان و مشاوران دوره پنجم ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ 16:00 تا 17:00
    بررسی موارد مرتبط با پیشنویس تعرفه نظام صنفی سال 97 ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ 16:00 تا 17:00
    1- تهیه شرح خدمات قابل ارائه 2- تهیه فیلدهای اطلاعاتی موردنیاز 3- برقراری هماهنگی لازم با اعضای ... ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ 16:30 تا 18:00
    دومین جلسه کمیسیون کارشناسان و مشاوران دوره پنجم ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ 16:30 تا 18:00
    انتخاب رئیس و دبیر کمیسیون ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ 16:30 تا 18:00
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان