• معرفی کمیسیون
      • انجمن مباحثه
      • کمیسیون کارشناسان و مشاوران

         کمیسیون کارشناسان و مشاوران   

         

        ردیف

        نام و نام خانوادگی

        شاخه عضویت

        سمت

        1

        مقداد ربیع زاده

        کارشناس

        رئیس کمیسیون

        2

        پویا نخجیرکان

        مشاور

        دبیر کمیسیون

        3

        مریم شالچیان

        مشاور

        عضو

        4

        سیدسینا میرنظامی

        فروشگاه

        عضو

        5

        امین عاشوری

        کارشناس

        عضو

        6

        رامین رجبی

        مشاور - فروشگاه

        عضو

        7

        محمد صداقتی

        مشاور

        عضو

         

         

        برنامه جلسات

         

        ساعت و روزهای جلسات کمیسیون  :

          

        جلسه 1 : شنبه 96/11/28 ساعت 16/30الی 18

        جلسه 2 : شنبه 96/12/12 ساعت 16/30 الی 18

         

        فهرست جلسات آتی
        عنوان جلسه تاریخ ساعت
        فهرست جلسات برگزار شده
        عنوان جلسه تاریخ ساعت
        دومین جلسه کمیسیون کارشناسان و مشاوران دوره پنجم ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ 16:30 تا 18:00
        انتخاب رئیس و دبیر کمیسیون ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ 16:30 تا 18:00
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان