•  
    هیئت مدیره
     

     سید رضا کسایی
    سمت سازمانی : رئیس هیأت مدیره
    پست الکترونیک : sh.kasaee153@yahoo.com
    عنوان شرکت : خزرانفورماتیک
    تحصیلات : کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم -دانشجوی دکترای برنامه ریزی روستایی
    چکیده سوابق صنفی :
    - بنیانگذار و عضو هیأت موسس و رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های انفورماتیک استان گیلان - عضو هیأت مدیره دوره اول - نائب رئیس دوره دوم - رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات نصر گیلان ( 87 الی 91 )


    سید محمد جواد صرفجو 
    سمت سازمانی : دبیر سازمان 
    پست الکترونیک : m.m.sarfjoo@gmail.com
    عنوان  : مشاور رتبه 3
    تحصیلات : مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل 
    چکیده سوابق صنفی :
    عضو هیات مدیره دوره چهارم و پنجم ( از سال 93 تاکنون ) - رئیس روابط عمومی ( از سال 94 الی 96 ) - رئیس کمیسیون کارشناسان و مشاوران ( سال 95 و 96 ) - دبیر کمیسیون نرم افزار ( از سال 94 الی 96 ) - عضو کارگروه احراز صلاحیت استانی مشاوران فناوری اطلاعات ( از سال 95 تاکنون ) - عضو 5 دوره متوالی کارگروه برگزاری نمایشگاه الکامپ ( لز سال 94 الی 97 )

    مصطفی برهان لیمودهی 
    سمت سازمانی : نایب رئیس اول
    پست الکترونیک : info@sibsamaneh.com
    عنوان شرکت : سیب سامانه
    تحصیلات : مهندسی برق-الکترونیک
    چکیده سوابق صنفی :
    عضو هیأت مدیره دوره اول - نائب رئیس اول دوره دوم

    رضا شیر جهانی
    سمت سازمانی : نایب رئیس دوم
    پست الکترونیک : Faramarz_1214@yahoo.com / simorgh_rayaneh_shomal@yahoo.com    
    عنوان شرکت : سیمرغ رایانه شمال
    تحصیلات : کارشناسی مدیریت بازرگانی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی 
    چکیده سوابق صنفی :
    عضو علی البدل هیأت مدیره دوره چهارم - رئیس کمیسیون فرهنگی - رفاهی دوره چهارم - عضو کارگروه نمایشگاههای 94-95-96

    رضا رمضانپور اسمعیل آبادی
    سمت سازمانی : خزانه دار
    پست الکترونیک : reza.ramezanpour.s@gmail.com
    عنوان شرکت : داده پردازان سورن ایرانیان
    تحصیلات : کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار
    چکیده سوابق صنفی : عضو هیات مدیره دوره چهارم - رئیس کمیسیون نرم افزار دوره سوم و چهارم - عضو کارگروه نمایشگاههای 94-96 - عضو کمیسیون نرم افزار نصر کشور - عضو کارگروه دولت الکترونیک در حوزه نرم افزار

    سیامک عدالتخواه
    سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
    پست الکترونیک : siamaked@gmail.com
    عنوان شرکت : آوای کادوس شمال
    تحصیلات : کارشناس ریاضی گرایش کاربرد در کامپیوتر
    چکیده سوابق صنفی :
      عضو هیأت موسس نصر گیلان - رئیس هیأت مدیره دوره اول - عضو هیأت مدیره دوره دوم - عضو شورای مرکزی دوره اول و دوم - عضو کمیسیون امنیت نصر کشور دوره دوم - رئیس کمیسیون سخت افزار دوره اول - عضو کمیسیون سخت افزار نصر کشور

    علیرضا فرحبخش دقیق
    سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره  
    پست الکترونیک : mojtaba_farahbakhsh@yahoo.com
    عنوان فروشگاه : رایانه ولیعصر
    تحصیلات : مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
    چکیده سوابق صنفی :
    عضو هیأت مدیره دوره اول و دوم - رئیس کمیسیون نرم افزار دوره دوم - عضو کمیسیون امنیت شبکه استانداری در دوره دوم - عضو هیأت تحریریه دوره دوم - خزانه دار دوره پنجم

    مجتبی اسداله زاده 
    سمت سازمانی : عضو هیأت مدیره
    پست الکترونیک : mojtaba.as124@gmail.com
    عنوان شرکت : پاس گستر کاسپین
    تحصیلات : مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری 
    چکیده سوابق صنفی : عضو کمیسیون سیستم های حفاظتی و امنیت الکترونیک دوره چهارم

    آمنه بهره مند پشتیری
    سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
    پست الکترونیک : bahremand@hiva-network.com
    عنوان شرکت : هیوا شبکه
    تحصیلات :  کارشناس علوم کامپیوتر گرایش سیستم
    چکیده سوابق صنفی : عضو هیأت مدیره دوره چهارم - عضو کارگروه نمایشگاه 94 - رئیس کمیسیون شبکه ( 95 - 96 )

    فائزه قنبرزاده رانکوهی
    سمت سازمانی : عضو هیأت مدیره
    عنوان شرکت : اندیشه نت املش
    پست الکترونیک : andishehamlash_2002@yahoo.com
    تحصیلات : مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار - دانشجوی ارشد فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری
    چکیده سوابق صنفی : عضو هیأت مدیره دوره چهارم - عضو کمیسیون آموزش دوره چهارم

    کاوه متمادی
    سمت سازمانی : عضو هیات مدیره
    پست الکترونیک : kavehmotamady@gmail.com
    عنوان شرکت : شعله سوزان کاوه
    تحصیلات : کارشناسی ارشد مکانیک
    چکیده سوابق صنفی : عضو علی البدل دوره چهارم - عضویت در کمیسیون مشاوران و فرهنگی - رفاهی دوره سوم و چهارم 

    مجید زری دوست
    سمت سازمانی : عضو هیأت مدیره
    پست الکترونیک :majidzaridoust@yahoo.com
    عنوان فروشگاه : شارپ لیزر
    تحصیلات : کارشناسی ارشد زیست شناسی
    چکیده سوابق صنفی :عضو هیأت مدیره دوره چهارم

    محمد توده فدوی
    سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
    پست الکترونیک : Armin.fadavi@yahoo.com
    عنوان فروشگاه : آونگ رایانه نوکار  
    تحصیلات : مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار
    چکیده سوابق صنفی : عضو هیأت مدیره دوره چهارم

    محسن نصرتی
    سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره
    پست الکترونیک : mohsenmoho@yahoo.com
    عنوان : مشاور رتبه 3
    تحصیلات : دانشجوی ارشد رشته مدیریت دولتی 
    چکیده سوابق صنفی : -

    احمد مجیدی 
    سمت سازمانی : عضو علی البدل 
    پست الکترونیک :crb.majidi@gmail.com
    عنوان شرکت : ;کاسپین رایانه بندر 
    تحصیلات : مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار 
    چکیده سوابق صنفی : عضو هیأت مدیره دوره چهارم - عضو شورای انتظامی دوره سوم و چهارم - رئیس شورای انتظامی دوره پنجم

    سعید رحمت 
    سمت سازمانی : عضو علی البدل  
    پست الکترونیک :rahmat@netmihan.com
    عنوان شرکت : ارتباطات نت میهن
    تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار 
    چکیده سوابق صنفی :-

    مهدی کامیاب فرح بخش
    سمت سازمانی : عضو علی البدل
    پست الکترونیک :mehdykamyab@gmail.com
    عنوان فروشگاه : ایمن نگاه هوشمند شمال 
    تحصیلات : کاردانی رشته الکترونیک
    چکیده سوابق صنفی : عضویت در کمیسیون سیستمهای حفاظتی و امنیت تصویری دوره چهارم


    ابراهیم رنجبر آتشی 
    سمت سازمانی : عضو علی البدل
    پست الکترونیک : e.ranjbar@emdad.org
    عنوان : مشاور رتبه 3
    تحصیلات : مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار
    چکیده سوابق صنفی : -

      عرفان زیده سرایی
    سمت سازمانی : بازرس اصلی
    پست الکترونیک :  info@BinaryWorld.ir
    عنوان : مشاور رتبه 3
    تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
    چکیده سوابق صنفی : عضو کمیسیون شبکه و امنیت اطلاعات از سال 1396 تاکنون - عضو کمیسیون نرم افزار از سال 1393 تاکنون - دبیر کمیسیون نرم افزار از سال 1396 تاکنون - عضو کمیته احراز صلاحیت مشاوران پایه 3 به پایه 2 از سال 1396 تاکنون.

    سیدهاشم برادران قوامی
    سمت سازمانی : بازرس علی البدل
    پست الکترونیک : hashem.ghavami@owtlook.com
    عنوان : شرکت - فروشگاه  - مشاور رتبه 3
    تحصیلات : مهندسی تکنولوژی کامپیوتر
    چکیده سوابق صنفی :

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان