•  
    اساسنامه سازمان

    اساسنامه نظام صنفی رایانه ای کشور

    فصل اول ـ کلیات


    ماده 1)
    در اجرای ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به وجود می‌آید.

    ماده 2)
    نام نظام «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور» می‌باشد که منبعد به اختصار «سازمان نظام» نامیده می‌شود.

    تبصره 1: «سازمان نظام» و اعضای وابسته به آن، تحت نام «سازمان نظام» حق فعالیت سیاسی ندارند.

    تبصره 2: «سازمان نظام» و اعضای وابسته به آن، التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.

    ماده 3)
    مرکز اصلی فعالیت: مرکز اصلی سازمان نظام، شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آپادانا)، خیابان عربعلی (نوبخت)، کوچه نهم، شماره 13 می‌باشد.

    تبصره 1: هر زمان که ایجاب نماید، شورای مرکزی می‌تواند مرکز اصلی فعالیت قانونی سازمان نظام را تغییر داده و مراتب را در روزنامه رسمی منتشر نماید.

    ماده 4)
    کلیه اعضای هیات مدیره نظام‌های رایانه‌ای استان‌ها در دوره مأموریت خود، اعضای سازمان نظام محسوب می‌شوند.

    ماده 5)
    در هر مورد که در این اساسنامه اصطلاحات مندرج در این ماده به کار برده شود، معانی و مفاهیم زیر را خواهد داشت:

    5-1- «نظام صنفی رایانه‌ای»: مجموعه قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و نظم‌بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می‌گردد.

    5-2- «فرد صنفی»: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد.

    5-3- «واحد صنفی»: هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند
    (5-2)
    این ماده دائر می‌گردد، واحد صنفی نامیده می‌شود.

    5-4- «عضو صنف»: دانش آموختگان رشته‌های رایانه، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ‌التحصیلی آنان در رشته‌های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می‌گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضو نظام درمی‌آید.

    5-5- «نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها»: متشکل از کلیه اعضای شاخه‌های شرکتها، فروشگاه‌ها و مشاوران این حوزه در هر استان می‌باشد.

    فصل دوم ـ ارکان «سازمان نظام»

    ماده 6)
    ارکان «سازمان نظام» عبارتست از:
    1-
    نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها، 2- هیات عمومی، 3- شورای مرکزی، 4- شورای انتظامی کل، 5- بازرس، 6- رئیس

    ماده 7)
    هیات عمومی:
    هیأت عمومی سازمان نظام که از این پس به اختصار «هیات عمومی» خوانده می‌شود، از کلیه اعضای هیات‌مدیره نظام‌های استانی در سطح کشور تشکیل می‌شود.

    ماده 8)
    جلسات هیأت عمومی بر دو نوع است: مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده

    ماده 9)
    هیات عمومی هر سال یک بار با دعوت شورای مرکزی و با حضور نماینده شورای عالی انفورماتیک، مجمع عمومی عادی خواهد داشت.

    ماده 10)
    مجمع عمومی عادی در زمستان هر سال و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده در مواقع لزوم تشکیل می‌شود.

    ادامه در فایل ضمیمه ....
     فایل
     
    asasnameh.pdf81.26  کیلوبایت
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان