•  
    فعالیتهای نمایشگاه

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 93-15
    تاریخ : ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
    موضوع : فعالیتهای نمایشگاه
    مکان جلسه : دفتر سازمان زمان: 14:00 تا 15:45
    دبیر جلسه : فایضه لایقی
    دستور جلسه :

    فعالیتهای نمایشگاه  

    حاضران در جلسه:

    حاضرین : شهریارشیوعی– مریم رفیعی –کاوه متمادی سارا صوفی پور - فایضه لایقی

     غائبین : علیرضا آکوشیده

    مهمان : معصومه مومن نژاد آمنه بهرمند سید هاشم برادران قوامی  

    چکیده:

    در مورد زمان بندی اعضای کارگروه در نمایشگاه ( ساعت های حضور ) مشخص شد .

    افراد مربوطه برای کارگروه مشخص شد .

    وظایف کارگروه آموزش مشخص شد .

    مختصری از وظایف : طراحی چارت کارگاهی تهیه عنوان سرفهرست کارگاه هماهنگی با مدرسین ارائه      برنامه ریزی سیستم اطلاعات رسانی ایجاد بانک از شرکت کنندگان و ....

    گزارش از امور تبلیغاتی مربوطه به نمایشگاه ارائه شد و مقرر شد که فردا جلسه ای با نماینده نمایشگاه خانم قلی پور برگزار شود .

    مقرر شد که اطلاعاتی از کارگروه مشاورین از 4 گروه شبکه سخت افزار نرم افزار آموزش گرفته شود تا بروشور و پاورپوئنت از آن آماده گردد.

     

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان