•  
    بحث پیرامون فعالیتهای نمایشگاه

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 93-14
    تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
    موضوع : بحث پیرامون فعالیتهای نمایشگاه
    مکان جلسه : دفتر سازمان زمان: 17:00 تا 18:45
    دبیر جلسه : فایضه لایقی
    دستور جلسه :

    بحث پیرامون فعالیتهای نمایشگاه  

    حاضران در جلسه:

     

    حاضرین : شهریارشیوعی– مریم رفیعی –کاوه متمادی سارا صوفی پور

     غائبین : فایضه لایقی- علیرضا آکوشیده

    مهمان : مهرداد خورسند افشین نوبخت

    چکیده:

    تغییرات نهایی کارت ویزیت انجام شد .

    قرار شد برای دفترچه کارشناسان و مشاوران هزینه ، بررسی شود توسط خانم رفیعی

    برگه تبلیغاتی از معرفی خدمات مشاوران نظام برای پخش عموم طراحی شود .

    چالش نوآورانه شاخص بودن طرح مطرح شد .

     

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان