•  
    1- مشخص نمودن محورهای صحبت اعضای کمیسیون با هیأت رئیسه 2- تبیین اهداف این کمیسیون

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 93-8
    تاریخ : ۱۳۹۳/۰۴/۲۶
    موضوع : 1- مشخص نمودن محورهای صحبت اعضای کمیسیون با هیأت رئیسه 2- تبیین اهداف این کمیسیون
    مکان جلسه : دفتر سازمان زمان: 11:00 تا
    دبیر جلسه : آمنه بهرمند
    دستور جلسه :

    1-    مشخص نمودن محورهای صحبت اعضای کمیسیون با هیأت رئیسه                  2  -    تبیین اهداف این کمیسیون  

    حاضران در جلسه:

    حاضرین : آمنه بهره مند – هایده جلالیانی مهدی رضایی - سید هاشم برادران قوامی - سعید هادی پور سید حمیدرضا رضایی

     غائبین : وحید اخوین انصاری - میر حامد هاشمی مجید دوراندیش  

    چکیده:

    1-     آقای واهانیان به کمیسیون اینترنت انتقال یافتند .

    2-    وضعیت مصوبات لطفاً مشخص شود و دلایل رد مصوبات به صورت مکتوب گزارش شود تا در پرونده درج شود .

    3-    اعضاء و غیراعضاء که در حوزه شبکه فعالیت دارند برای تهیه بانک اطلاعاتی کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه ای جهت شناسایی پتانسیل های شبکه برای معرفی به پروژه های مرتبط ارجاعی به نظام صنفی رزومه خود را تکمیل کرده و به نظام صنفی ارسال بفرمایید .

    موارد درخواستی :

    عنوان فعالیت : فروشگاه شرکت اشخاص حقیقی

    رزومه کاری و سوابق مرتبط به شبکه

    نمایندگی تجهیزات و تکنولوژی های مربوط به شبکه

    تهیه مدارک مرتبط با حوزه شبکه

    تا تاریخ 8 مرداد ارسال شود . لطفاً اطلاع رسانی شود .

    جلسه بعدی : 9 مردادماه 93  

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان