•  
    تکمیل فرآیند طراحی dectabese و بررسی شرکت هایی که نرم افزارهای تولید شده دارند

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 93-4
    تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۱
    موضوع : تکمیل فرآیند طراحی dectabese و بررسی شرکت هایی که نرم افزارهای تولید شده دارند
    مکان جلسه : دفتر سازمان زمان: 18:35 تا 19:30
    دبیر جلسه : محمدعلی معتمد
    دستور جلسه :

     تکمیل فرآیند طراحی dectabese و بررسی شرکت هایی که نرم افزارهای تولید شده دارند

    حاضران در جلسه:

    حاضرین : رضا رمضانپور - کوروش افشاری – افشین نوبخت – مهرداد خورسند

     غائبین : محمدعلی معتمد -  سیامک محمودی - متین زمان نژاد  

    چکیده:

    1-     مباحث درباره طراحی Database ادامه پیدا کرد بدلیل عدم حضور برخی از اعضاء به جلسه بعد موکول شد .

    2-    انواع تکنولوژی نرم افزاری مورد بحث قرار گرفت و مزایا و معایب نرم افزارهای Aplication و Web و Android مورد بررسی قرار گرفت و نیاز به هرکدام از این نرم افزارها مورد تبادل نظر کارشناسی قرار گرفت .

    3-    تصمیم گیری شد که اعضای جدیدی به کمیسیون نرم افزار اضافه شوند و بجای اعضایی که توانایی حضور در کمیسیون نرم افزار را ندارند جایگزین گردند.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان