•  
    نوشتن بخشی از سناریو هوشمندسازی مدارس ( اولین سناریو مدارس هوشمند )

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 93-11
    تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۱۷
    موضوع : نوشتن بخشی از سناریو هوشمندسازی مدارس ( اولین سناریو مدارس هوشمند )
    مکان جلسه : دفتر سازمان زمان: 17:00 تا 18:45
    دبیر جلسه : فایضه لایقی
    دستور جلسه :

      نوشتن بخشی از سناریو هوشمندسازی مدارس ( اولین سناریو مدارس هوشمند )

    حاضران در جلسه:

    حاضرین : کاوه متمادیفایضه لایقی- سارا صوفی پور

     غائبین : شهریارشیوعی– مریم رفیعی – علیرضا آکوشیده

     

    چکیده:

    سناریو از ورود دانش آموز به مدرسه ، وارد کلاس شدن و آموزش معلم و زنگ تفریح و قسمتی از کار دفتر توسط اعضاء نوشته شده و مابقی تکمیل کردن این سناریو در جلسه بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

     

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان