•  
    کمیسیون فوق العاده

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 93-10
    تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۱۰
    موضوع : کمیسیون فوق العاده
    مکان جلسه : دفتر سازمان زمان: 15:00 تا 16:10
    دبیر جلسه : فایضه لایقی
    دستور جلسه :

    کمیسیون فوق العاده  

    حاضران در جلسه:

    حاضرین : سارا صوفی پور – فایضه لایقی – شهریار شیوعی – کاوه متمادی

     غائبین : -

    مهمان : هایده جلالیانی

    چکیده:

    1-     در این جلسه مقرر شد خانم جلالیانی و خانم صوفی پور بعنوان نماینده کمیسیون کارشناسان و مشاوران درخصوص هوشمندسازی به سازمان آموزش و پرورش درخصوص گرفتن مجوز صحبت کنند .

    2-    مقرر شد سناریو هوشمندسازی مدارس توسط آقای متمادی برای کمیسیون آورده شود .

    3-    نامه درخواست حضور به آموزش و پرورش برای مدیریت ارسال گردد.

     

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان