•  
    جمع بندی بانک اطلاعاتی شرکتهای تخصصی شبکه

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 93-6
    تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۰۱
    موضوع : جمع بندی بانک اطلاعاتی شرکتهای تخصصی شبکه
    مکان جلسه : دفتر سازمان زمان: 11:00 تا 13:00
    دبیر جلسه : آمنه بهره مند
    دستور جلسه :

    جمع بندی بانک اطلاعاتی شرکتهای تخصصی شبکه  

    حاضران در جلسه:

    سید هاشم برادران قوامی – سعید هادی پور آمنه بهره مند – هایده جلالیانی مهدی رضایی - سید حمیدرضا رضایی – میر حامد هاشمی – سید محمد حسن عظیمی - آریا واهانیان  

    چکیده:

     

    1-     کمیسیون ( نظارت و ارزشیابی ) راستی آزمایی برای تخصص های اعلام شده ( مرحله بعد از دسته بندی و بخش بندی شدن ) از هر کمیسیون 2 عضو به عنوان عضو این کمیسیون جدید شود .

    2-    بحث درخصوص ساختاردهی هریک از تخصصی ها

    3-    درخواست از سازمان برای دریافت مناقصه ها و اعلام عمومی ( با استفاده از اعضاء و هیأت مدیره )

    4-    تهیه سوالات فرم برای تکمیل پروفایل متخصصین

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان