•  
    جزئیات کارگروه هوشمندسازی مدارس

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 93-6
    تاریخ : ۱۳۹۳/۰۱/۲۳
    موضوع : جزئیات کارگروه هوشمندسازی مدارس
    مکان جلسه : دفتر سازمان زمان: 17:00 تا
    دبیر جلسه : فایضه لایقی
    دستور جلسه :

    جزئیات کارگروه هوشمندسازی مدارس  

    حاضران در جلسه:

    آقایان شیوعی – آکوشیده – متمادی خانمها: صوفی پور رفیعی بهره مند - لایقی  

    چکیده:

    کارگروه برای هوشمندسازی مدارس تشکیل شد و جزئیات مورد بررسی قرار گرفت و وظایف تک تک اعضاء مشخص شد .

    خانم بهره مند در زمینه شبکه و اینترنت

    خانم لایقی محتواساز و پرتال مدارس

    خانم صوفی پور آموزش تجهیزات هوشمند و نگارا

    آقای متمادی سیستم پیامکی

    و مقرر گردید که همه فایل ها قیمت ها فعالیت را به خانم صوفی ارسال کنند .

    زمان ارسال فایل ها تا آخر هفته جاری 28/01/93

    مقرر گردید برای اعضاء کمیسیون پیامک تشکیل جلسه ارسال گردد .

    فایل فرم ثبت نام اعضاء و کارشناسان به دفتر نظام تحویل داده شد .

     

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان