•  
    بررسی روند کارهای جلسه قبل و تور نمایشگاه کتاب

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 93-5
    تاریخ : ۱۳۹۳/۰۱/۱۷
    موضوع : بررسی روند کارهای جلسه قبل و تور نمایشگاه کتاب
    مکان جلسه : دفتر سازمان زمان: 17:00 تا
    دبیر جلسه : محمود رویت پور
    دستور جلسه :

    بررسی روند کارهای جلسه قبل و تور نمایشگاه کتاب  

    حاضران در جلسه:

    محمود رویت پور کاوه متمادی معصومه مومن نژاد فاطمه علیزاده پورنگ صیقلانی  

    چکیده:

    1-     فرم نیازسنجی برای خدمات رفاهی سازمان جهت توزیع بین اعضاء توسط دبیر انجمن طراحی و در اختیار اعضاء قرار خواهد گرفت ، این فرم پیشنهاد می گردد بین اعضای جدید توزیع و نیلزسنجی صورت گردد.

    2-    رونمائی از کارت خدمات رفاهی در دیدوبازدید نوروزی ( پس از تأیید رئیس سازمان )

    3-    فراخوان تشکیل تیم دارت سازمان نظام صنفی ( مسئول آقای متمادی )

    جهت جمع آوری اعضای متقاضی و تشکیل جلسه جهت بررسی جزئیات

    4-    اجرای برنامه اردوی نمایشگاه کتاب با مسئولیت خانم مومن نژاد

    زمان حرکت 19/02/93 ( فراخوان شود )

    5-    موارد اجرای دید و بازدید نوروزی طی استعلامهای آقای صیقلانی صورت گرفت . پس از تأییدیه ریاست سازمان نیاز به بررسی مجدد دارد.

    6-    والسلام

     

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان