•  
    ندارد

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 93-5
    تاریخ : ۱۳۹۳/۰۱/۱۶
    موضوع : ندارد
    مکان جلسه : دفتر سازمان زمان: 18:00 تا
    دبیر جلسه : فایضه لایقی
    دستور جلسه :

    ندارد 

    حاضران در جلسه:

    آقایان شیوعی – آکوشیده – متمادی خانمها: صوفی پور رفیعی بهره مند  

    چکیده:

     

    1-     اعلام آمادگی برای راه اندازی و برگزاری کمیته افتا در نظام صنفی رایانه

    فرستادن نامه به هیأت مدیره . خانم بهره مند مسئول برقراری ارتباط می باشد .

    2-    کارگروهی برای هوشمندسازی مدارس تشکیل شده که در یک مدرسه کارگاهی برگزار کند . آقای قوامی ، آقای متمادی ، خانم بهره مند ، خانم صوفی پور

    جلسه بعد در تاریخ شنبه 23/1/93 کمیسیون مشاوران برگزار می شود ساعت 5 تا 7

    به روز رسانی دفترچه کارشناسان و مشاوران برای اعضاء پیامکی جهت بروز کردن اطلاعات خود اقدام نمایند و بدین منظور فرم خام باید در سایت قرارداده شود . پیامی را آقای شیوعی برای شما می فرستد همراه با موبایل .

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان