•  
    بررسی امور صدور کارت خدمات رفاهی ویژه اعضای سازمان

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 92-4
    تاریخ : ۱۳۹۲/۱۲/۱۸
    موضوع : بررسی امور صدور کارت خدمات رفاهی ویژه اعضای سازمان
    مکان جلسه : دفتر سازمان زمان: 18:00 تا 19:00
    دبیر جلسه : محمود رویت پور
    دستور جلسه :

    بررسی امور صدور کارت خدمات رفاهی ویژه اعضای سازمان  

    حاضران در جلسه:

      پورنگ صیقلانی – محمود رویت پور – کاوه متمادی

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان