•  
    برنامه ریزی درخصوص تعرفه سازمان و جلوگیری از زیرفروشی و مبحث نظارت

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 92-2
    تاریخ : ۱۳۹۲/۱۲/۱۵
    موضوع : برنامه ریزی درخصوص تعرفه سازمان و جلوگیری از زیرفروشی و مبحث نظارت
    مکان جلسه : دفتر سازمان زمان: 11:00 تا
    دبیر جلسه : آمنه بهره مند
    دستور جلسه :

     برنامه ریزی درخصوص تعرفه سازمان و جلوگیری از زیرفروشی و مبحث نظارت 

    حاضران در جلسه:

    آریا واهانیان - آمنه بهره مند - سعید هادی پور - وحید انصاری - سید هاشم قوامی - هایده جلالیانی - میرحامد هاشمی - سید حمیدرضا رضایی  

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان