•  
    تشکیل کمیسیون و رئیس و دبیر سازمان و تعیین اهداف و وظایف کمیسیون

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 92-1
    تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۱۶
    موضوع : تشکیل کمیسیون و رئیس و دبیر سازمان و تعیین اهداف و وظایف کمیسیون
    مکان جلسه : دفتر سازمان زمان: 17:00 تا
    دبیر جلسه : آمنه بهره مند
    دستور جلسه :

      تشکیل کمیسیون و رئیس و دبیر سازمان و تعیین اهداف و وظایف کمیسیون

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان