•  
    تشکیل و احیاء کمیسیون نرم افزار

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 92-1
    تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
    موضوع : تشکیل و احیاء کمیسیون نرم افزار
    مکان جلسه : دفتر سازمان زمان: 18:00 تا
    دبیر جلسه : محمد علی معتمد
    دستور جلسه :

    تشکیل و احیاء کمیسیون نرم افزار  

    حاضران در جلسه:

    آقایان خورسند – افشاری – محسنی – معتمد – رمضانپور – محمودی خانمها معصومه مومن نژاد  

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان