•  
    بررسی برگزاری همایش هم اندیشی و جشن دید و بازدید نوروزی

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 92-3
    تاریخ : ۱۳۹۲/۱۲/۰۴
    موضوع : بررسی برگزاری همایش هم اندیشی و جشن دید و بازدید نوروزی
    مکان جلسه : دفتر سازمان زمان: 17:00 تا 19:10
    دبیر جلسه : مجید رویت پور
    دستور جلسه :

    بررسی برگزاری همایش هم اندیشی و جشن دید و بازدید نوروزی  

    حاضران در جلسه:

    پورنگ صیقلانی کاوه متمادی مجید رویت پور- فاطمه علیزاده  

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان