•  
    تعیین رئیس و دبیر و اهداف کمیسیون

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 92-2
    تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۲۱
    موضوع : تعیین رئیس و دبیر و اهداف کمیسیون
    مکان جلسه : دفتر سازمان زمان: 18:30 تا 20:00
    دبیر جلسه : مجید رویت پور
    دستور جلسه :

      تعیین رئیس و دبیر و اهداف کمیسیون

    حاضران در جلسه:

    مهرداد خورسند افشین نوبخت پورنگ صیقلانی کاوه متمادی سعید عدالتخواه مجید رویت پور- فاطمه علیزاده معصومه مومن نژاد  

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان