•  
    بررسی مصوبات جلسه گذشته - فراخوان جذب مدرس - شرکت اعضای حقیقی در نمایشگاه

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 92-9
    تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۱۸
    موضوع : بررسی مصوبات جلسه گذشته - فراخوان جذب مدرس - شرکت اعضای حقیقی در نمایشگاه
    مکان جلسه : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان زمان: 16:30 تا 18:30
    دستور جلسه :

     بررسی مصوبات جلسه گذشته

     فراخوان جذب مدرس

    شرکت اعضای حقیقی در نمایشگاه  

    حاضران در جلسه:

      خانم ها مهندس رفیعی، صوفی پور، دوستی، ظفری،  رستمی، جلالیانی، خانزاده و آقایان مهندس قلیزاده‏مقدم، اسفندیاری، متمادی، اخوین انصاری و آکوشیده

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان