•  
    گزارش پیگیری مصوبات جلسات قبل - بررسی ابعاد برگزاری همایش یک روزه «نقش مشاور در هوشمندسازی مدارس»

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 92-4
    تاریخ : ۱۳۹۲/۰۴/۱۳
    موضوع : گزارش پیگیری مصوبات جلسات قبل - بررسی ابعاد برگزاری همایش یک روزه «نقش مشاور در هوشمندسازی مدارس»
    مکان جلسه : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان زمان: 09:30 تا 13:00
    دستور جلسه :

     گزارش پیگیری مصوبات جلسات قبل

     بررسی ابعاد برگزاری همایش یک روزه «نقش مشاور در هوشمندسازی مدارس»  

    حاضران در جلسه:

    خانم ها مهندس جلالیانی، صوفی پور و آقایان مهندس خاکپور، برادران قوامی، میرقاضیانی، شیوعی و آکوشیده  

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان