•  
    گزارش پیگیری مصوبات جلسات قبل و ارائه گزارش عملکرد کمیسیون از ابتدای تاسیس تا کنون و هم اندیشی در نحوه ارائه همایش یک روزه #نقش مشاور در هوشمندسازی مدارس#

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    شماره: 92-3
    تاریخ : ۱۳۹۲/۰۳/۳۰
    موضوع : گزارش پیگیری مصوبات جلسات قبل و ارائه گزارش عملکرد کمیسیون از ابتدای تاسیس تا کنون و هم اندیشی در نحوه ارائه همایش یک روزه #نقش مشاور در هوشمندسازی مدارس#
    مکان جلسه : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان زمان: 09:30 تا 13:00
    دستور جلسه :

     گزارش پیگیری مصوبات جلسات قبل

     ارائه گزارش عملکرد کمیسیون از ابتدای تاسیس تا کنون

     هم اندیشی در نحوه ارائه همایش یک روزه "نقش مشاور در هوشمندسازی مدارس" 

    حاضران در جلسه:

    خانم ها مهندس رحمت خواه، صوفی پور، لایقی و آقایان مهندس رحمانپور، اسفندیاری، متمادی، توقعی، گل،  انصاری، زهیدی، آکوشیده و خاکپور  

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان