•  
    جلسه بیست و دو

    صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی استانی گیلان

    شماره: 22-98
    تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
    موضوع : تهیه نامه به شورای انتظامی برای ارسال قرارداد طراحی سایت- نامه به دبیرخانه (خزانه دار) جهت پرداحت هزینه های حقوقی
    مکان جلسه : سازمان نصر استان گیلان زمان: 16:30 تا 18:00
    دبیر جلسه : مینا نظام دوست
    دستور جلسه :

     تهیه نامه به شورای انتظامی برای ارسال قرارداد طراحی سایت- نامه به دبیرخانه (خزانه دار) جهت پرداحت هزینه های حقوقی

    حاضران در جلسه:

    پویا نخجیرکان - کاوه متمادی - حجت مردانه زاده - مینا نظام دوست

    چکیده:

    تهیه و تنظیم نامه های شورای انتظامی به همراه قرارداد طراحی سایت

    تهیه و تنظیم نامه به خزانه دار جهت دریافت کمک نقدی

    بحث و گفتگو جهت اهداف سال 98 در خصوص فعالیت ارتباط با اصناف جهت ورود به کسب و کار آنلاین

    بحث و گفتگو در خصوص برگزاری جشنواره کسب وکارهای آنلاین گیلان

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
    بحث و گفتگو جهت اهداف سال 98 در خصوص فعالیت ارتباط با اصناف جهت ورود به کسب و کار ... اعضای کمیسیون ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ در دست اقدام بحث و گفتگو جهت اهداف سال 98 در خصوص فعالیت ارتباط با اصناف جهت ورود به کسب و کار آنلاین
    بحث و گفتگو در خصوص برگزاری جشنواره کسب وکارهای آنلاین گیلان اعضای کمیسیون ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ در دست اقدام بحث و گفتگو در خصوص برگزاری جشنواره کسب وکارهای آنلاین گیلان
    تهیه و تنظیم نامه به خزانه دار جهت دریافت کمک نقدی اعضای کمیسیون ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ در دست اقدام تهیه و تنظیم نامه به خزانه دار جهت دریافت کمک نقدی
    تهیه و تنظیم نامه های شورای انتظامی به همراه قرارداد طراحی سایت اعضای کمیسیون ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ در دست اقدام تهیه و تنظیم نامه های شورای انتظامی به همراه قرارداد طراحی سایت
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان