•  
    جلسه پانزدهم

    صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی استانی گیلان

    شماره: 15-98
    تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
    موضوع : ندارد
    مکان جلسه : سازمان نصر استان گیلان زمان: 16:30 تا 18:30
    دبیر جلسه : مهدی کامیاب
    دستور جلسه :

    ندارد

    حاضران در جلسه:

    سیدعلی جوادپور - رضا ماهیار - روح اله حسین زاده - مجتبی اسداله زاده - مقداد ربیع زاده - ابراهیم فتحی

    چکیده:

    مصوب گردید ساعت جلسات کمیسیون از ساعت 17 الی 18/30 باشد در روزهای سه شنبه و هر دوهفته یک بار

    مصوب گردید جلساتی هدفمند با توجه به موضوع کمیسیون با مسئولین برگزار شود.

    لیست مسئولین مرتبط با کمیسیون توسط آقای ربیع زاده تهیه و در جلسه آتی ارائه شود.

    مسئولیت روابط عمومی به آقای ربیع زاده واگذار شده است.

    واحد روابط عمومی موظف است کلیه اطلاعیه ها و نوشته های منصوب به کمیسیون را پس از تایید اعضای کمیسیون و ریاست و دبیر کمیسیون انتشار دهد.

    مقرر گردید 30 دقیقه از زمان جلسات کمیسیون به بحث پایش همکاران و بررسی مشکلات و ارتباط با اتحادیه صنف الکترونیک اختصاص داده شود.

    از طرف سازمان نامه ای به صنف الکترونیک ارسال شود جهت درخواست لیست اعضای آن اتحادیه با موضوع سیستمهای حفاظتی (دوربین مداربسته) جهت بررسی و پایش توسط این کمیسیون

    موضوع جلسه آینده کمیسیون بررسی آیین نامه دریافت مجوز افتا و نقاط ضعف آن جهت فعالان حوزه سیستمهای حفاظتی و امنیتی (دوربین مداربسته)

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
    پایش همکاران و بررسی مشکلات و ارتباط با اتحادیه صنف ... انجام شده مقرر گردید 30 دقیقه از زمان جلسات کمیسیون به بحث پایش همکاران و بررسی مشکلات و ارتباط با اتحادیه ...
    برگزاری جلساتی هدفمند در دست اقدام مصوب گردید جلساتی هدفمند با توجه به موضوع کمیسیون با مسئولین برگزار شود.
    جمع آوری لیست مسئولین مرتبط با کمیسیون آقای مقداد ربیع زاده ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ در دست اقدام لیست مسئولین مرتبط با کمیسیون توسط آقای ربیع زاده تهیه و در جلسه آتی ارائه شود.
    ساعت جلسات کمیسیون انجام شده مصوب گردید ساعت جلسات کمیسیون از ساعت 17 الی 18/30 باشد در روزهای سه شنبه و هر دوهفته یک بار
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان