•  
    جلسه پنجم

    صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی استانی گیلان

    شماره: 5-97
    تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
    موضوع : تعیین رئیس و دبیر کمیسیون شبکه و امنیت
    مکان جلسه : سازمان نصر استان گیلان زمان: 17:30 تا 19:00
    دبیر جلسه : محمد حسین محجوب
    دستور جلسه :

    تعیین رئیس و دبیر کمیسیون شبکه و امنیت


    حاضران در جلسه:

    امین عاشوری – افشین اسمعیل زاده–سینا سید جودت و خانم بهره مند

    چکیده:

    جلسه کمیسیون شبکه با حضور آقایان پووهاب، برادران قوامی، جوادپور، زیده سرایی و محجوب و غیبت خانم بهره مند و آقایان امین عاشوری و سینا جودت تشکیل گردید.

    در ابتدای جلسه مقرر شد هر کدام از اعضا براساس اساسنامه سازمان بعد از غیبت 3 جلسه از اعضای کمیسیون حذف گردند.

    با آرای اکثریت افراد، آقای مهندس پوروهاب به عنوان رئیس و آقای محجوب به عنوان دبیر کمیسیون تعیین گردیدند.

    در طی جلسه، پیرامون تعیین به کار بردن و عملی شدن تعرفه نظام صنفی توسط شرکت های عضو مورد بحث قرار گرفت. تعیین گردید برای عملی شدن، جلسه ای با حضور چند تن از شرکت های اصلی در شبکه تشکیل گردد.

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان