•  
    جلسه شانزدهم

    صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی استانی گیلان

    شماره: 16-97
    تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
    موضوع : پیگیری صورتجلسه های قبلی 1- قراردادها 2- رویداد 3- آموزش و مشاوره خدمات حوزه تجارت الکترونیک
    مکان جلسه : سازمان نصر استان گیلان زمان: 16:30 تا 18:00
    دبیر جلسه : مینا نظام دوست
    دستور جلسه :

    پیگیری صورتجلسه های قبلی 1- قراردادها 2- رویداد 3- آموزش و مشاوره خدمات حوزه تجارت الکترونیک

    حاضران در جلسه:

    پویا نخجیرکان - کاوه متمادی - حجت مردانه زاده - امیر زره پوش - مینا نظام دوست 

    چکیده:

     1-     بررسی قراردادهای آماده شده و درحال انجام

    -         قرارداد طراحی وب بعنوان اولین قرارداد خروجی حوزه تجارت الکترونیک آماده و به دبیرخانه سازمان تقدیم میگردد. ( آقای متمادی رئیس کمیسیون پس از بررسی نهایی حقوقی ، آن را ارائه خواهد کرد . )

    -         قرارداد پشتیبانی سایت : نسخه اولیه آن آماده است و جلسه بعد تکمیل و ارائه خواهد شد و نکات آن بررسی خواهد شد

    -         سایر قراردادها نیز جلسه آینده بررسی و زمانبندی ارائه آن تعیین می گردد .

    2-     خانم نظام دوست به عنوان پیگیری کننده امور انتخاب شدند.

    3-     رویداد و چگونگی برگزاری آن :

    درخصوص نام و چگونگی ثبت نام آن گفتگو شد .

    4-     درخصوص آموزش و مشاوره خدمات گفتگو شد درخصوص فعالیت های پارک صحبت شد که مشاوره پارک جلساتی را برگزار می نمایند و درخصوص فعالیت های حوزه تجارت صحبت شد . قرار شد در رویداد نیز آموزش و مشاوره درنظر گرفته شود . 

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان