•  
    جلسه دوازدهم

    صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی استانی گیلان

    شماره: 12-97
    تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
    موضوع : بررسی انجام وظایف اعضای کمیسیون – برگزاری نشست با اعضای نماد
    مکان جلسه : سازمان نصر استان گیلان زمان: 16:30 تا 18:00
    دبیر جلسه : مینا نظام دوست
    دستور جلسه :

    بررسی انجام وظایف  اعضای کمیسیون – برگزاری نشست با اعضای نماد

     

    حاضران در جلسه:

    آقایان کاوه متمادی - افشین اسمعیل زاده - حجت مردانه زاده- امیر زره پوش و خانم ها مینا نظام دوست - خانم رفیعی

     

    چکیده:

    -         آقای مردانه زاده در خصوص تکمیل لیست اعضای نماد و اطلاعات آنها توضیح دادند و لیست نهایی را به کمیسیون تحویل دادند.

    -         آقای اسمعیل زاد در خصوص تهیه مستند مربوط به قیمت گذاری خدمات مربوط به طراحی اپلیکیشن توضیخات دادند و قرار شد با توجه به نقطه نظرات اعضا تغییرات را اعمال و در خصوص قیمت حداقلی خدمات نیز اقدام نموده و مستند تکمیلی را به کمیسیون تحویل دهند.

    -         در خصوص قراردادها ومطالب مطرح شده مجددا بحث و گفتگو شد.

    -         درخصوص برگزاری نشست نماد نیز صحبت ها انجام شد و قرار شد در روز 29 مهر جلسه ای برگزار گردد تا ادامه بحث جمع بندی و به دبیرخانه اعلام گردد.

     

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان