•  
    جلسه یازدهم

    صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی استانی گیلان

    شماره: 11-97
    تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
    موضوع : بررسی و رفع موانع نیل به اهداف تعیین شده و تعیین زمان برگزاری جلسات در شش ماهه دوم سال 97
    مکان جلسه : سازمان نصر استان گیلان زمان: 16:30 تا 18:30
    دبیر جلسه : مهدی کامیاب
    دستور جلسه :

    بررسی و رفع موانع نیل به اهداف تعیین شده و تعیین زمان برگزاری جلسات در شش ماهه دوم سال 97

    حاضران در جلسه:

    سیدعلی جوادپور- مجتبی اسداله زاده - رضا ماهیار - مقداد ربیع زاده - نیما احمدی- روح اله حسین زاده - ابراهیم فتحی - مهدی کامیاب

     

    چکیده:

    1-     بررسی موانع و مشکلات داخلی کمیسیون در خصوص عدم نتیجه گیری های لازم

    2-     مقرر گردید زمان جلسه کمیسیون در شش ماهه دوم سال 97 در روزهای سه شنبه  هر دو هفته یکبار و در ساعت 16 الی 18 برگزار گردد.

    3-     مقرر گردید با توجه به حضور ریاست سازمان نصر کشور در استان گیلان در هفته آینده، از جانب کمیسیون نامه ای جهت پیشنهاد تشکیل کمیسیون کشوری و استان های دیگر ارائه گردد.

    4-     تاریخ جلسات 6 ماهه دوم به شرح ذیل تعیین گردید.

    24/07/97- 22/08/97- 6/09/97- 20/09/97- 04/10/97- 18/10/97- 02/11/97- 16/11/97- 30/11/97- 14/12/97

     

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان