•  
    جلسه ششم

    صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی استانی گیلان

    شماره: 6-97
    تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
    موضوع : بررسی لیست ها پس از دریافت از سازمان و تقسیم کار جهت دسته بندی ها - بررسی نرخ های مربوط به فعالیت های حوزه تجارت الکترونیک
    مکان جلسه : سازمان نصر استان گیلان زمان: 15:30 تا 16:30
    دبیر جلسه : مینا نظام دوست
    دستور جلسه :

    بررسی لیست ها پس از دریافت از سازمان و تقسیم کار جهت دسته بندی ها - بررسی نرخ های مربوط به فعالیت های حوزه تجارت الکترونیک

    حاضران در جلسه:

    کاوه متمادی- حجت مردانه زاده - امیر زره پوش - -افشین اسمعیل زاده - مینا نظام دوست

     

    چکیده:

    ·         در ادامه بررسی شرکت های فعال در حوزه تجارت الکترونیک استان گیلان اعضای کمیسیون بر اساس دسته بندیهای انجام شده به ارائه لیست شرکت های دارای نماد در حوزه های مختلف پرداختند  و بحث و گفتگو در خصوص چند تخصصه بودن برخی از شرکتها ادامه پیدا کرد .

    ·         با توجه به اینکه اغلب شرکت های فعال و دارای نماد به فعالیت در چندین تخصص پرداخته کمیسیون تصمیم گرفت تا معیارهایی را جهت ارزیابی شرکت ها دارای نماد به ویژه شرکت های عضو نصر تهیه و تدوین نماید که  براساس آن کارفرمایان بتوانند بهترین پیمانکار را در حوزه مورد نظر خود انتخاب کنند.

    ·         برای تحقق و دستیابی به موارد مورد بحث کمیسیون دو نامه جداگانه تدوین و به دبیرخانه تقدیم نمود:

     

    1.        انتشار فرآخوان در سایت جهت خوداظهاری شرکت های فعال در حوزه تجارت الکترونیک

    2.        دریافت اطلاعات شرکتهای دارای نماد استان گیلان از طریق دبیرخانه نصر گیلان

     

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان