•  
    جلسه پنجم

    صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی استانی گیلان

    شماره: 5-97
    تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
    موضوع : بررسی مصوبات قبل و تصمیم گیری در خصوص حذف افراد غائب در جلسات و ورود افراد جدید
    مکان جلسه : سازمان نصر استان گیلان زمان: 16:30 تا 18:00
    دبیر جلسه : مهدی کامیاب
    دستور جلسه :

    بررسی مصوبات قبل و تصمیم گیری در خصوص حذف افراد غائب در جلسات و ورود افراد جدید

    حاضران در جلسه:

    مجتبی اسداله زاده- ابراهیم فتحی- مقداد ربیع زاده - مهدی کامیاب- نیما احمدی- رضا ماهیار- سید هاتف برادران قوامی

    چکیده:

    1- بررسی و پایش و به دست آوردن لیست جامعی از همکاران حوزه مرتبط با موضوع کمیسیون 2- مقرر گردید با توجه به نظر اعضاء کمیسیون و کسب حداکثر آراء و با عنایت به غیبت متوالی آقایان ماشین چی و تقی پور، این همکاران محترم از کمیسیون حذف و در جلسات آتی نسبت به جایگزینی افراد جدید تصمیم گیری گردد.

    3- با توجه به مصوبات گذشته کمیسیون مقرر گردید تا در جلسه آینده آقای ربیع زاده در خصوص قوانین صنفی موضوع کمیسیون ارائه گزارش اجمالی نماید و همچنین آقای قوامی با هماهنگی آقای کامیاب نسبت به نگارش پروپزال و نامه برای هیأت مدیره سازمان اقدام نمایند.

     

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان