•  
    جلسه دوم

    صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی استانی گیلان

    شماره: 2-96
    تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
    موضوع : تبیین و تعیین اهداف کمیسیون سیستم های حفاظتی و امنیت الکترونیکی
    مکان جلسه : سازمان نصر استان گیلان زمان: 16:30 تا 18:00
    دبیر جلسه : مهدی کامیاب
    دستور جلسه :

    تبیین و تعیین اهداف کمیسیون سیستم های حفاظتی و امنیت الکترونیکی

    حاضران در جلسه:

     مجتبی اسداله زاده- سیدعلی جوادپور- ابراهیم فتحی - مقداد ربیع زاده- رضا ماهیار- سید هاتف برادران قوامی- مهدی کامیاب- نیما احمدی- روح اله حسین زاده

    چکیده:

     1-     درخواست کتبی کمیسیون از اعضاء هیأت مدیره جهت ثبت کمیسیون در سایت سازمان نظام صنفی

    2-    بررسی اهداف ذیل و تبیین اهداف بلند مدت:

    الف: ایجاد تعامل سازنده با همکاران اصناف مرتبط با موضوع کمیسیون

    ب: ارتباط و تعامل و نوشتن تفاهم نامه با سازمان ها و ارگانهای حاکمیتی و نظارتی و کمیته پایش تصویری استان به منظور تسهیل اهداف کمیسیون

    ج: تثبیت کمیسیون و ایجاد یک جایگاه مشاوره ای و فنی در استان

    د: بررسی بازار و به وجود آوردن پویایی کسب و کار در این حوزه

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان