•  
    سومین جلسه کمیسیون شبکه سال 95

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی 

    تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
    موضوع : صورت جلسه کمیسیون شبکه سال 95
    مکان جلسه : سالن اجتماعات سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان زمان: تا
    دستور جلسه :

    رای گیری رئیس و دبیر کمیسیون جدید

    حاضران در جلسه:

     آقایان: سیدهاشم برادران قوامی -  حبیب فراغت - سعید هادی پور- ایمان شادمهری- مانی نیکویه- پدرام سیما- محمدحسین محجوب- سید جمال اسدی نیا- سینا جودت- عادل خانجانی و خانم آمنه بهره مند

    چکیده:

    در ابتدای جلسه یک مرور مختصری به کمیسیون قبلی انجام شدو سپس رای گیری برای رئیس و دبیر کمیسیون جدید انجام شد. در این رای گیری خانم آمنه بهره مند و آقای هادی پور به عنوان کاندیدای ریاست و آقایان سعید هادی پور . حبیب فراغت به عنوان دبیر کمیسیون پیشنهاد شدند. در انتها با توجه به شمارش آرا در حضور جمع خانم آمنه  بهره مند به عنوان رئیس کمیسیون و آقای فراغت به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند. سپس زمان برگزاری جلسه روز سه شنبه هفته های پیش رو انتخاب شد. ضمنا ساعت شروع کمیسیون به پیشنهاد اعضای محترم 16/30 انتخاب شد. در ادامه جلسه پیگیری بانک اطلاعاتی و تکمیل آن که از کمیسیون قبل در حال انجام بود مصوب گردید که این بانک با تغییرات ادامه پیدا نماید.

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان