•  
    اولین جلسه کمیسیون شبکه سال 95

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی 

    موضوع : اولین جلسه کمیسیون شبکه سال 95
    مکان جلسه : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان زمان: تا
    دستور جلسه :

    1- برگزاری آزمون مشاوران شاخه شبکه

    2- هماهنگی جهت نشست با فعالین حوزه شبکه استان

    حاضران در جلسه:

    آقایان: سیدهاشم برادران قوامی- سید حمیدرضا رضایی-  حبیب فراغت- مهران پوروهاب- صدرالدین حبیب زاده- سعید هادی پور

    چکیده:

    در ابتدای جلسه به علت نزدیک بودن آزمون مشاوران به بحث تبادل نظر در خصوص آزمون مشاوران شاخه شبکه مطرح شد و تصمیم بر این شد که این جلسه تشکیل شود . تاریخ 21/03/95 زمان جلسه است. در قسمت بعد جلسه به این کمیسیون به این نتیجه رسید که یک جلسه هم اندیشی با کارشناسان فناوری اطلاعات ادارات و مدیران فناوری دولتی با هدف معرفی کمیسیون شبکه و مشاوره به ادارات فوق انجام شود. همچنین یک جلسه دیگر با فعالان حوزه شبکه جهت تبادل اطلاعات گذاشته شود.

    همچنین یک لیست پیشنهادی جهت جلسه هم اندیشی داده شد:

    شرکت های خصوصی:1- آقای صابری بیداررایانه 2- آقای برهان سیب سامانه 3- خزرانفورماتیک 4- فردادشمال 5- گیلان رایانه 6- روج سیستم 7- گیلانت 8- اندیشه سبز خزر

    ادارات دولتی پیشنهادی: 1- مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری 2- اداره کل فناوری اطلاعات 3- مخابرات 4- فنی و حرفه ای 5- امور اقتصادی و دارایی 6- تامین اجتماعی 7- پلیس فتا 8- افتا 9- دادگستری

    در خصوص پرتال بانک اطلاعاتی نیز پیشنهاد داده شد که جهت خدمات در این پورتال به صورت دوره ای مواردی اضافه و تکمیل گردد.

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان