•  
    دوازدهمین صورت جلسه کمیسیون شبکه سال 94

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی 

    موضوع : دوازدهمین صورت جلسه کمیسیون شبکه سال 94
    مکان جلسه : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان زمان: تا
    دستور جلسه :

     پیگیری مصوبات و موارد جلسه قبلی

    چکیده:

    جلسه راس ساعت 16:30 دقیقه آغاز گردید. اعضای محترم کمیسیون در جلسه حضور حداکثری داشتند. درابتدا بحث روی استارت آپ ها، شتاب دهنده ها و روند اجرایی آن گفتگو و زمینه آن در گیلان برای اجرا بحث شد. سپس بر روی نامه اداره فناوری اطلاعات استانداری به دستگاه های اجرایی استان در خصوص طرح های فناوری اطلاعات بحث شد. پس قرار شد یک چک لیست از نیازمندی های مورد نیاز تهیه و مصوب شود. با هماهنگی رئیس محترم سازمان نصر گیلان قرار شد تعدادی از اعضای مشاور سازمان جهت مشاوره به اداره کل فناوری اطلاعات جهت استعلام های اولیه معرفی شوند.

    در انتها مصوبات جلسه قبل که یکی از آن موارد کارگاه فیبر نوری بود، بحث شد و آقای هادی پور که مسئولیت پیگیری آن بودند با چند شرکت که کار تخصصی آن بحث فیبر نوری بود مذاکره کردند و قرار پیگیری های آتی به آینده موکول شد. 

     

     

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان