•  
    یازدهمین صورت جلسه کمیسیون شبکه سال 94

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی 

    موضوع : یازدهمین صورت جلسه کمیسیون شبکه سال 94
    مکان جلسه : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان زمان: تا
    دستور جلسه :

     پیگیری دستور جلسات قبلی

    حاضران در جلسه:

    آقایان: سید هاشم برادران قوامی- حبیب فراغت- سعید هادی پور- صدرالدین حبیب زاده

    چکیده:

     -         بحث پیگیری کارگاه آموزش فیبر نوری تکمیل شد و در نهایت آقای هادی پور مسئول پیگیری این امر شد.

    -         در خصوص پایگاه اطلاعاتی بانک داده های مشخص پیگیری شد و موارد تکمیلی به جلسه آینده موکول گردید. آدرس بانک اطلاعاتی مذکور www.gilanit.ir

    -         بحث پیگیری مستندات کمیسیون شبکه نصر تهران که قرار است در اختیار کمیسیون شبکه نصر گیلان قرار گیرد، انجام شد و آقای قوامی مسئول پیگیری این قضییه شد.

    - تعیین اعضای جدید کمیسیون جهت قرار دادن در سایت

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان