•  
    دهمین صورت جلسه کمیسیون شبکه94

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی 

    موضوع : دهمین صورت جلسه کمیسیون شبکه94
    مکان جلسه : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان زمان: تا
    دستور جلسه :

     پیگیری مباحث در دست اقدام قبلی

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان