•  
    هفتمین صورتجلسه کمیسیون فرهنگی- رفاهی سال 94

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی 

    موضوع : هفتمین صورتجلسه کمیسیون فرهنگی- رفاهی سال 94
    مکان جلسه : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان زمان: تا
    دستور جلسه :

    بررسی مسائل رفاهی مطروحه توسط هیئت مدیره و اعضای کمیسیون رفاهی

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان