•  
    یازدهمین صورت جلسه کمیسیون نرم افزار سال 94

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی 

    موضوع : یازدهمین صورت جلسه کمیسیون نرم افزار سال 94
    مکان جلسه : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان زمان: تا
    دستور جلسه :

    بررسی نحوه ورود به پروژه طراحی و پیاده سازی پرتال استان گیلان

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان