•  
    نهمین صورت جلسه کمیسیون شبکه سال 94

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی 

    موضوع : نهمین صورت جلسه کمیسیون شبکه سال 94
    مکان جلسه : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان زمان: تا
    دستور جلسه :

     بررسی تخصصی نرم افزار بانک اطلاعاتی

     

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان