•  
    نهمین صورت جلسه کمیسیون نرم افزار94

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی 

    موضوع : نهمین صورت جلسه کمیسیون نرم افزار94
    مکان جلسه : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان زمان: تا
    دستور جلسه :
    1. حذف اعضای غیر فعال و غائب و اضافه کردن عضو جدید
    2. تشکییل کارگروه آموزشی در نمایشگاه و بررسی پارامترهای فنی آن 
    3. پیدا کردن راهکارهای جذب حداکثری فعالین نرم افزاری برای شرکت در نمایشگاه
    4.   بررسی و امکان سنجی راه اندازی مسابقه برنامه نویسی در نمایشگاه 
    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان