•  
    ششمین صورت جلسه کمیسیون فرهنگی-رفاهی94

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی 

    موضوع : ششمین صورت جلسه کمیسیون فرهنگی-رفاهی94
    مکان جلسه : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان زمان: تا
    دستور جلسه :

    برنامه ریزی جهت بازی گروهی کارتینگ و پینت بال- تصمیم گیری درباره اردوی مردادماه  

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان