•  
    پنجمین صورت جلسه کمیسیون فرهنگی - رفاهی

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی 

    موضوع : پنجمین صورت جلسه کمیسیون فرهنگی - رفاهی
    مکان جلسه : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان زمان: تا
    دستور جلسه :

    گزارش هماهنگی با هیئت مدیره برگزاری مراسم افطاری گزارش گرفتن مجوز پیاده روی  

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان