•  
    چهارمین صورت جلسه کمیسیون شبکه

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی 

    موضوع : چهارمین صورت جلسه کمیسیون شبکه
    مکان جلسه : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان زمان: تا
    دستور جلسه :

     استانداردهای حوزه شبکه با محوریت بررسی ساختمان هوشمند(اجرای شبکه)

     

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان