•  
    پنجمین صورت جلسه کمیسیون نرم افزار

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی 

    موضوع : پنجمین صورت جلسه کمیسیون نرم افزار
    مکان جلسه : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان زمان: تا
    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان