•  
    چهارمین صورت جلسه کمیسیون فرهنگی- رفاهی

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی 

    موضوع : چهارمین صورت جلسه کمیسیون فرهنگی- رفاهی
    مکان جلسه : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان زمان: تا
    دستور جلسه :

    بررسی برگزاری همایش IT در مردادماه - گزارش عملکرد صندوق رفاه و گزارش اردوی تفریحی 

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان