•  
    صورت جلسه کمیسیون شبکه سازمان نصر استان گیلان

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی گیلان

    موضوع : صورت جلسه کمیسیون شبکه سازمان نصر استان گیلان
    مکان جلسه : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان زمان: تا
    دستور جلسه :

     

    1-     یک نسخه از استعلامات در حوزه شبکه و امنیت به دبیر خانه سازمان ارائه شود تا به اعضا اعلام شود.

    2-    در خواست مشاوره به سازمانهای زیر مجموعه استانداری

    3-    تشکیل کمیته پایش جهت بررسی پیاده سازی پروژه های در حال اجرا

    4-    پیگیری احکام صادره از سمت نظام صنفی

    5-    جلسه مشترک با کمیسیون نرم افزار

     

     

     

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
مجری: پورتال سامان